Archive for September, 2010

/ 03/09/2010 16:43

Adrenalin Music & Tattoo Live

Сам поглед на плакат који је најављивао фестивал дугaчког имена Adrenalin Music &Tattoo Live деловао је као својеврстан повратак у прошлост. Line up који је, уз понеки изузетак, пре десетак година био релативно чест, и који би скоро сваки пут гарантовао добру свирку и задовољавајућу посету. Line up који је у многима пробудио носталгију